ΚΑΡΜΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΚΑΡΜΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:095387170
Γ.Ε.ΜΗ.:1073401000
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Καλλιθέας
Διεύθυνση:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 218- Τ.Κ. 17675
Τηλέφωνο:2109414720
Email:dafnit@otenet.gr